Mortensen, Nathalie

Nathalie Mortensen

Lisens nr.: 30011303
Antall seire: 149
Antall starter: 2 049
Totalt inntjent: kr 11 544 738
Tlf.nr.:
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)