Stott, Nikolaj

Nikolaj Stott

Lisens nr.: 1023460
Antall seire: 206
Antall starter: 1 376
Totalt inntjent: kr 25 035 758
Tlf.nr.: 25114710(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)