Egenerklæring ved reiser i Norden og helsekort for hest

Ved reise til konkurranser i Norden skal dette skjema fylles ut og tas med til grensepassering.

Skjema skal oppbevares etter hjemkomst, anbefaler en egen perm for dette.

Man må i tillegg ha tollpapir/carnet og attest fra stevneveterinær på at hesten har startet.

Mattilsynet har i dag publisert en nyhetsmelding:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/nytt_krav_om_egenerklaering_for_konkurransehest_til_forenklet_grensepassering_til_nordiske_land.45855

 

Reise til Sverige uten carnet.pdf
Egenerklæring grensepassering konkuransehest.pdf
Helsekort for hest.pdf
Starter i Norge 2022.pdf
Starter i Sverige og Danmark 2022.pdf