Norsk Forening for Fullblodsavl

 

  

 

 

Under denne fanen vil det publiseres informasjon fra Norsk Forening for Fullblodsavl

Foreningens leder Maria Robertz, kan kontaktes vedrørende råd og veiledning innen oppdrett.

Medlemskap i NFfF koster kr 600 pr år - ønsker du å bli medlem?

Kontakt med Maria på telefon 482 90 808 eller robertzmaria@gmail.com.

Hva gjør NFfF?

Vi er representert i Norsk Jockeyklubs styre, løpskomiteen, kåringsnemnda, Norsk Hestesenter (ordførerposisjon) og EFTBA (European Federation of Thoroughbred Breeders).

Foreningen har som formål å fremme interessen for og kunnskap om avl av fullblodshest i Norge.

Vi skal avholde kurs, sosiale samlinger og studieturer og være et rådgivende og opplysende organ for medlemmene. 

Jo flere medlemmer, dess sterkere blir vi og større gjennomslagskraft får vi.

Velkommen som medlem!

 

ÅRSMØTE 2023

Velkommen til Årsmøte mandag 27. mars kl 18.00 op Øvrevoll. Innkalling kan lastes ned i fanen til høyre.

 

 

ÅRSMØTE 2022

Vedtekter og protokoll fra Årsmøtet 2022 kan lastes ned i fanen til høyre.

 


ÅRSMØTE 2019

Avholdes på Øvrevoll tirsdag 19. mars kl 18.00

Innkalling samt styrets beretning finner dere i fanen til høyre. VELKOMMEN!

Protokoll fra møtet ligger nå i fanen til høyre.

 

PROTOKOLL 2018

Fra ordinær generalforsamling i Norsk forening for fullblodsavl

Tirsdag 13.mars 2018 på Øvrevoll

Antall stemmeberettigede 6 stk. Styreleder ønsket velkommen.

Sak 1. Godkjenning av innkallelsen.

Godkjent

Sak 2. Valg av møteleder

Maria Robertz valgt

Sak 3. Valg av referent

Camilla Skotvedt valgt

Sak 4. valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Elisabeth Vergara og Kim Fangen valgt

Sak 5. Årsberetning

Årsberetning gjennomgått, godkjent

Sak 6. Regnskap

Regnskap gjennomgått, godkjent

Sak 7. Fastsettelse av kontingent

Opprettholdes på kr.500,-

Sak 8. Valg av styre

Etter valget har styret følgende sammensetning

Styreleder:                        Maria Robertz (for 2 år)

Nestleder:                         Søren Pedersen (for 2 år)

Styremedlem:                  Camilla Skotvedt (for 2 år)

Styremedlem:                  Kim Fangen (for 1 år)

Styremedlem:                  Morten Buck (for 1 år)

Varamedlem:                   Tor Petter Mygland (for 1 år)

Varamedlem:                   Elisabet Vergara (for 1 år)

Sak 9. innkomne forslag

Ingen

 

PROTOKOLL 2017

Fra ordinær generalforsamling i Norsk forening for fullblodsavl

Mandag 13.mars på Øvrevoll

Antall stemmeberettigede 7 stk. Styreleder ønsket velkommen.

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

Sak2. Valg av møteleder

M.Robertz valgt.

Sak 3. Valg av referent

C.Skotvedt valgt.

Sak 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen

Jan Nordbye og Maria Robertz valgt.

Sak 5. Årsberetning

Årsberetning gjennomgått og godkjent.

Sak 6. Regnskap

Regnskap gjennomgått og godkjent.

Sak 7. Likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjett godkjent.

Sak 8. Fastsettelse av kontingent

Vedtatt å opprettholde på kr.500,-.

Sak 9. Valg

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder:                        Maria Robertz  (for 1 år)

Nestleder:                         Søren Pedersen (for 1 år)

Styremedlem:                  Camilla Skotvedt (for 1 år)

Styremedlem:                  Morten Buck (for 2 år)

Styremedlem:                  Kim Fangen (for 2 år)

Varamedlem:                   Tor Petter Mygland (for 1 år)

Varamedlem:                   Cathrine W.Slettemark (for 1 år)

Sak 10. Innkomne forslag

Ingen

 

Øvrevoll,13.mars 2017

 

 

……………………………………………………………         …………………………………………….

                 Jan Nordbye                                                         Maria Robertz

 

PROTOKOLL

Fra ordinær generalforsamling i Norsk forening for fullblodsavl

Onsdag 16.mars 2016 på Øvrevoll

Antall stemmeberettigede 12 stk. Styreleder M.Robertz  ønsket velkommen.

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

Sak 2. Valg av møteleder

M.Robertz valgt.

Sak 3. Valg av referent

C.Skotvedt valgt.

Sak 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen

M.Buck og K.Fangen valgt

Sak 5. Årsberetning

Årsberetning gjennomgått og godkjent

Sak 6. Regnskap

Regnskap godkjent, revisors beretning lest opp.

Sak 7. Vedtektsendring

Forslag om å fjerne revisor da dette ikke er pålagt, godkjent.

Sak 8. Budsjett

Likviditetsbudsjett godkjent.

Sak 9. Fastsettelse av kontingent.

Vedtatt å beholde den på kr.500,- pr år.

Sak 10. Valg

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder:                        Maria Robertz (gjenvalg for 2 år)

Nestleder:                         Søren Pedersen (gjenvalg for 2 år)

Styremedlem:                  Camilla Skotvedt (gjenvalg for 2 år)

Styremedlem:                  Morten Buck (ikke på valg for 1 år)

Styremedlem:                  Morten Arnesen (ikke på valg for 1 år)

Varamann:                         Kim Fangen (gjenvalg for 1 år)

Varamann:                         Tor Petter Mygland (ny for 1 år)

 

Sak 11. Innkomne forslag

Ingen

Etter årsmøtet ble det diskusjon rundt avholdelse av auksjonssted i år. Valget falt på styrets forslag om å avholde årets auksjon på Breeders dagen søndag 2.oktober på Øvrevoll. H.P.Eriksen er informert og vil gi beskjed til Bjerke.

Dette vil være en dag med oppdrett i fokus og da særlig det norske. Derfor er det ønskelig med diverse tilbud av norsk mat og Bondens Marked ble foreslått. NJ er også engasjert i dette og C.Skotvedt og K.Fangen vil følge opp.

Dette blir en dag hvor vi må markedsføre norsk oppdrett generelt og NFFF spesielt.

Hvis mulig bør det være en markedsdag for hester i trening lørdag 1.oktober. Viktig at vi er flinke til å bruke Facebook og nettet for øvrig for å informere.

Det er ønskelig med en studietur til Newmarket eller Irland og deres mare sale på høsten med stutteribesøk og evnt andre interessante ting. C.Skotvedt jobber videre med dette.

Vi vil også ha en åpen dag hos M.Robertz i juni hvor veterinær S.Loe bør være til stede.

Enighet om at de tingene vi arrangerer skal være for medlemmer av NFFF, vi trenger flere medlemmer.

Lang diskusjon om hvordan tilskuddsordninger bør plasseres. Skal vi ha det som i dag eller gjøre som Sverige med bonusordninger til eier? Det beste hadde selvfølgelig vært begge deler, men da dette ikke er mulig, bør vi opprettholde dagens relativt nye ordninger for å se langtidseffekten. NFFF har kommet med noen forslag til NJ, men dette er ikke vedtatt enda.

Fjerning av «kjøttavgiften» ble også tatt opp. Alle er enige i at denne er urettferdig og feil og alle hesteorganisasjoner gjør hva de kan for å få den fjernet, men så lenge den er underlagt finansdepartementet er det lite NFFF kan gjøre med den.

S.Pedersen ble anmodet om å lage en «bruksanvisning» vedr midlertidig utførsel av hoppe som vi så legger ut på siden vår.

 

Øvrevoll, 16.mars 2016

 

 

Norsk Forening for Fullblodsavl 2015

Etter valget 23. mars 2015 har styret følgende sammensetning.

Styreleder:         Maria Robertz (for 1 år)

Nestleder:          Søren Pedersen (for 1 år)

Styremedlem:  Camilla Skotvedt (for 1 år)

Styremedlem:  Morten Buck (gjenvalg for 2 år)

Styremedlem:  Morten Arnesen (ny for 2 år)

Varamedlem:    Kim Fangen (ny for 1 år)

Varamann:         Janicke Due (ny for 1 år)

Revisor:               Jan Prydz Mathisen

  

Norsk forening for fullblodsavl 2014

Etter ordinær generalforsamling 2014 har styret hatt følgende sammensetning:

 

Styreleder:                        Maria Robertz

Nestleder:                         Søren Pedersen

Styremedlem:                  Camilla Skotvedt

Styremedlem:                  Janicke Due

Styremedlem:                  Morten Buck

Varamedlem:                   Morten Arnesen

Varamedlem:                   Knut O.Arnesen (trukket seg)

Revisor:                              Jan Prydz Mathisen

 

På årsmøtet 20.mars 2013 ble følgende styre valgt:

 

Styreleder:         Maria Robertz. Mail: mrobertz@online.no Tlf: 48290808

Nestleder:          Søren Pedersen. Mail:  sp@abbl.no  Tlf: 93448012

Styremedlem:  Camilla Skotvedt. Mail: skotv-b@online.no Tlf: 93425085

Styremedlem:  Morten Buck. Mail: racing@buck.no Tlf: 90884828

Styremedlem:  Janicke Due. Mail: janicke.due@hotmail.com  Tlf: 41449313

Varamedlem:    Morten Arnesen. Mail: morten.arnesen@getmail.no  Tlf: 90 76 09 72

Varamedlem:    Knut O.Arnesen. Mail: knutoarn@online.no

Tlf: 90103584

Varamedlem:    Knut Martin Torgersen. Mail: antorg2000@yahoo.com 

Tlf: 45231959

Innkalling til Årsmøte 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 MANDAG 27 MARS KL 18 PÅ SEKRETERIATET ØVREVOLL Kun medlemmer som har betalt kontingenten 2023 i god tid før møtet har...  Les mer

NFFF introduserer «SLEIPNER PRISEN»

Artikkelbilde NFFF introduserer «SLEIPNER PRISEN» for å sette fokus på våre mange, flinke norskoppdrettede fullblodshester og deres stolte eiere.   Les mer

Protokoll fra Årsmøtet 2019

Her finner dere protokollen fra årsmøtet 2019  Les mer

Innkalling til Årsmøte 2019

Vennligst finn her innkalling til årsmøtet 2019. Det avholdes på Øvrevoll tirsdag 19. mars kl 18.00   VELKOMMEN!    Les mer

Månedens oppdrettere 2017

Artikkelbilde November: Stall EOS Oktober: Stall EOS September: Stall EOS August: Casa del Sol Racing Juli: Bolstad Hestesenter as Juni: Stall Symbol April og ma...  Les mer