Vedtekter for NFfF revisjon fra 19 mars

Vedtekter for NFfF revisjon.pdf